[SARP Szczecin]: KONKURS SARP NR 1033 | KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE

 
22 listopada Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ZUT we współpracy ze szczecińskim Oddziałem SARP ogłosił KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE, który zostanie wybudowany w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia. W nowym budynku znajdą się ultranowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze, czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się TU: https://konkurswi.zut.edu.pl/
oraz TU: https://epk.
 
17.11.2022 – Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
22.11.2022 – Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową)
do dnia 16.01.2023 r.(do godziny 15:00) – Termin ostateczny składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora
do dnia 26.01.2023 r. – Termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
do dnia 07.04.2023 r. – Oczekiwany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych
do dnia 18.04.2023 r.(wtorek – do godziny 15:00) – Termin ostateczny składania Prac Konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej, należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).
do dnia 28.04.2023 r. (piątek) – Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymanych ocenach Prac Konkursowych wraz z podaniem informacji wymaganych w art. 354 Ustawy PZP, poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
 
link o konkursie na FB:
 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!