[SARP JG]: Uroczyste upamiętnienie śp. kol. arch. Jerzego Wiklendta

W niedzielą 14 października 2018 o godzinie 16:00 nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku przy ul. Elsnera 4 – poświęconej pamięci fotografa i architekta Jerzego Wiklendta. Fundatorem tablicy jest grupa fotografików ze Strefy Fotografii przy JCK. Grupa ta udzielała też wsparcia i pomocy organizacyjnej pani Jolancie w realizacji tego wydarzenia. Ja w mieniu własnym i jako prezes SARP wezmę udział w tej uroczystości. 
 
Z serdecznym pozdrowieniem 
Waldek Więckowski