[SARP JG]: Pamięci Tomasza Polańskiego

Odszedł od nas w miniony poniedziałek i zawsze wspominać będziemy jego prawość, koleżeńskość, skromność i wielką kulturę. My – który mogli cieszyć się Jego przyjaźnią, pomocą, doradą, w pracy, czy w działalności stowarzyszeniowej. Żal wielki, że już nie ma Go wśród nas…

Pochodził z Lubelszczyzny i tu, w Lublinie, urodził się w 1939 r. i niezadługo po wojnie zamieszkał w Nysie. Tu ukończył Liceum Ogólnokształcące  Carolinum i podjął w 1957 r. studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, które ukończył  10 lat później i wkrótce też przeniósł się do Wrocławia, gdzie podjął pracę w tutejszych przedsiębiorstwach budownictwa przemysłowego.

Szybko postanowił przenieść się do Jeleniej Góry i tu poznaliśmy go jako wrażliwego na miejscowe problemy urbanistyczno-architektoniczne, umiejętnie je i odpowiedzialnie rozwiązującego – najpierw jako architekta miejskiego w Cieplicach, a po utworzeniu województwa jeleniogórskiego jako starszego projektanta w ówczesnym Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, a potem Głównego Architekta Województwa w Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Jeleniej Górze i następnie, do 1981 r. jako dyrektora wspomnianego biura i także Głównego Architekta (funkcje te pełnił także już w innych strukturach organizacyjny w l. 1995-2001 Z pierwszych lat Jego pracy na tych stanowiskach na pewno pamiętamy go jako m.in. inicjatora ogólnopolskiego konkursu na regionalny dom mieszkalny, którego efekty były przez wiele następnych lat twórczo wykorzystywane w praktyce projektowej.

Wtedy poznałem bliżej Tomasza jako  kolegę z pracy w Biurze i z prac oraz działalności poza-biurowych, związanych z uczestnictwem w konkursach architektonicznych oraz w ramach naszych, jeleniogórskich  oddziałów TUP i SARP (w którym w l. 2012-2015 pełnił funkcję wiceprezesa). Warto przypomnieć tu, że to Jemu zawdzięczamy zaprojektowanie dzisiejszej siedziby SARP, a także funkcjonowanie Pracowni Usług Architektonicznych SARP, w której wielu z nas mogło zacząć pracować poza państwowymi strukturami projektowymi. Jego jeleniogórską aktywność przerwał raz i drugi wyjazd do Libii i Nigerii, gdzie pracował jako urbanista dla potrzeb władz lokalnych w tych krajach i tu także zdobył nowe doświadczenia, z którymi chętnie się dzielił.

W 2002 r. podjął na  następnych pięć lat, do przejścia na emeryturę, pracę w „marszałkowskim”, Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu jako jego dyrektor i to na początku tej Jego tu pracy została ukończona I edycja planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Miałem szczęście w latach następnych pracować w tym Biurze, przy pracach nad kolejną edycja wspomnianego planu, i wielokrotnie mogłem cieszyć się przy tym pomocą i doradą Tomasza, z którym mieliśmy stały, koleżeński kontakt.

Przypominam tylko wybrane informacje o Jego przede wszystkim zawodowej aktywności i chyba przyszło nam za wcześnie żegnać Go, naszego Przyjaciela, Kolegę, Szefa w wielu strukturach organizacyjnych, w których mogliśmy mu towarzyszyć… Zapamiętajmy Go takim, jakim był także: pogodnym, życzliwym,  inspirującym, pomocnym…Cześć Jego Pamięci!

Janusz Korzeń

[SARP JG]: Pomoc Danielowi

Witajcie, ze smutkiem informujemy, że nasz kolega z zarządu, architekt Daniel Wilk doznał ostatnio udaru niedokrwiennego mózgu i obecnie na portalu zrzutka.pl rodzina zorganizowała zbiórkę pieniędzy na niezbędną i kosztowną rehabilitację. Zainteresowane osoby, które chciałyby pomóc i udzielić wsparcia podajemy link do zrzutki NA REHABILITACJĘ DANIELA

Danielowi życzymy szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia a rodzinie wytrwałości w tych trudnych chwilach.

[SARP Poznań]: DOMOKRĄŻCY II cykl filmowy

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią drugiego sezonu serii filmowej DOMOKRĄŻCY, organizowanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań.

Projekt był próbą zanotowania dzisiejszych sposobów zamieszkania oraz myślenia o domu, jego historii oraz przyszłości. W 55. rocznicę podpisania umowy partnerstwa między Poznaniem a Brnem DOMOKRĄŻCY po raz pierwszy przekraczając granicę pokazali, poprzez indywidualne historie mieszkańców, jak podobne (lub różne) są te dwa miasta. W jaki sposób obecna sytuacja zmieniła życie ich mieszkańców i jak postrzegają oni swoje najbliższe otoczenie, dzielnicę i całe miasto. Będziecie mieli okazję porównać brneńską i poznańską willę z okresu międzywojennego oraz dwa mieszkania – czeskie sprzed wojny i polskie – z pierwszych dekad PRL-u.

Więcej informacji oraz filmy dostępne na stronie internetowej http://domokrazcy.pl/