[SARP JG]: KASA’2021 – ARCHITEKTURA KONTEKSTU NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie w architekturze ma moda. Często powielane są wzorce z Zachodu, czasem bezkrytycznie, na granicy kopiowania. Coraz częściej możemy zaobserwować budynki, zupełnie nie dopasowanie do miejscowej tradycji budowlanej, otoczenia i klimatu miejsca. A „Miasto to żywy organizm, zaś architektura jest jego fizycznym językiem”. Podążając za tą metaforą, można pokusić się o stwierdzenie, że warto, by ten język był zrozumiały dla odbiorców – by dany budynek był słowem wypowiedzianym w języku danego regionu. Jest to konieczne, by zrozumieć przekaz, który architektura za sobą niesie. Zastosowanie obcych słów i wyrażeń zawsze niesie ze sobą ryzyko niezrozumienia i odrzucenia; tym większe, im mniejsze jest miasto, w którym je stosujemy.

Wokół najwyższego pasma Sudetów – Sudetów Zachodnich, o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, wytworzyło się wiele miejscowości, o często określonej stylowo architekturze. Wiele obiektów oraz całych miejscowości objętych zostało ochroną konserwatorską, ze względu na ich zabytkowy charakter.

24. Edycja Karkonoskich Spotkań Architektonicznych ‘2020, będzie okazją do dyskusji nad takimi tematami jak zanikający lub zniekształcany regionalizm, problem przeinwestowania czy zniekształcanie historycznej zabudowy i zabytkowych układów urbanistycznych w obliczu potrzeb rozwoju miejscowości. Spotkanie będzie konfrontacją polskiego i czeskiego sposobu rozumienia i interpretowania tradycji w dobie wzmożonego ruchu inwestycyjnego.

Spotkanie odbędzie się w dniach 16-19 wrzesień 2021 i obejmie dwie całodniowe wycieczki – po polskiej i czeskiej stronie, seminarium na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu, a także wybór najlepszego zrealizowanego obiektu zgłoszonego do plebiscytu oraz bankiet kończący wydarzenie.

Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa!