[SARP ZG]: Konkurs Muzeum Lublin

Konkurs SARP nr 991  

Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

W ramach istniejącej historycznej struktury pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak też nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekuje się przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wnętrz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji stałej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, harmonogram konkursu oraz inne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum.

[DSOIA RP]: Zaproszenie na cykl wydarzeń z okazji 90- tej rocznicy powstania wystawy mieszkaniowej WUWA

Serdecznie zapraszamy w najbliższy weekend tj. 13.09 – 15.09.2019 r., na cykl wydarzeń z okazji  90- tej rocznicy powstania wystawy mieszkaniowej WUWA we Wrocławiu, którego współorganizatorem jest Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP.

Uroczyste otwarcie odbędzie się w dniu 13.09.2019 r. o godz. 18.00 w
siedzibie DSOIA RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu.

[SARP ZG] “Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” 2019 – eliminacje

Uprzejmie przypominamy o możliwości zgłaszania
realizacji z lat 2018-1019, do tegorocznej edycji wystawy
“Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 10 września 2019 do godz. 14.30. na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:

· Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail
do pracowni
· Nazwę domu
· Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
· Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:

· Plan budynku z ogrodem
· Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
· rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
· przekrój w charakterystycznym miejscu
· 3-4-zdjęcia domu w formacie jpg

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.