[SARP JG]: Prezentacja firmy LECA

Koleżanki i Koledzy,

zarząd SARP Oddział Jelenia Góra zaprasza koleżanki i kolegów w dniu 07.04.2022, tj. w czwartek na godzinę 17:00, do swojej siedziby przy ul. Wolności 2, na spotkanie z firmą LECA. Przedmiotem spotkania będzie prezentacja zastosowań keramzytu jako izolacji akustycznej w remontowanych budynkach. Zaplanowana na ~ 40 min prezentacja, pokaże przykładowe rozwiązania remontów różnego typu: stropów w zakresie izolacji akustycznej, a także drenaże, podłogi na gruncie, stropodachy płaskie z dodatkowym wyposażeniem dachów w centrale wentylacyjne, fotowoltaikę itp., retencję wód opadowych i dachy zielone.
Spotkanie zapowiada się jako bardzo ciekawe i dokształcające. W czasie spotkania istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji i nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmą LECA – w miłej atmosferze.

Zarząd zapewnia napoje i poczęstunek, oraz gorąco zaprasza do uczestniczenia w tym spotkaniu. Jest okazja do zobaczenia się po dłuższej przerwie.

Pozdrawiamy w imieniu Zarządu – oczekując licznej obecności.

Waldemar Więckowski
p.o. prezes- wiceprezes SARP O. Jelenia Góra

 

[SARP JG]: Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Jelenia Góra

Witamy Koleżanki i Kolegów,

zaplanowane na 22.04.2022 na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Jelenia Góra jako zebranie sprawozdawczo-programowe, z powodu złożonej przez kol. Pawła Orłowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa SARP Oddziału Jelenia Góra w dniu 24.03.2022 i przyjętej w tym dniu tej rezygnacji przez Zarząd Oddziału zaistniała konieczność wyboru nowego prezesa na dalszą część kadencji 2019-2023. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału stwarza taką możliwość rozszerzając swoją formułę, staje się zebraniem sprawozdawczo-programowo-wyborczym i takim go teraz będziemy nazywać.

Z uwagi na ważność decyzji wyboru przyszłego prezesa, Zarząd gorąco zachęca do licznego uczestniczenia w tym zebraniu Członków SARP Oddziału Jelenia Góra. Na czas do wyborów nowego prezesa, Zarząd te obowiązki powierzył wiceprezesowi Waldemarowi Więckowskiemu. Dla członków oddziału którzy w wyżej ustalonym terminie, z różnych powodów nie będą mogli osobiście uczestniczyć w tym zebraniu, przygotowano druk pełnomocnictwa – załączony poniżej. Po wypełnieniu go oraz przekazaniu pełnomocnikowi, daje on nieobecnemu uczestnikowi zebrania możliwość wpływania na losy oddziału.

Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu Zarządu,

Waldemar Więckowski
p. o. prezesa – wiceprezes SARP O. Jelenia Góra

Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 16 kB)