[SARP JG]: Nowy termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowo-Wyborczego Członków SARP O/Jelenia Góra.

Szanowni – Koleżanki i Koledzy,

w piątek (08.03.2024) – na Zebraniu Zarządu SARP O/Jelenia Góra w składzie powiększonym o członków, którzy obecnością odpowiedzieli na apel Zarządu Oddziału o liczną na nim obecność, podjęto uchwałę zmieniającą wcześniej zaplanowany termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowo – Wyborczego Członków SARP O/Jelenia Góra na dzień 12.04.2024 r. (piątek) i godzinę 17:00 jego rozpoczęcia w siedzibie oddziału ul. Wolności 2.

Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane kandydowaniem do Kolegium Sędziów Konkursowych SARP kadencji 2023-2027 winni dokonać rejestracji w centralnej bazie kandydatów na sędziów konkursowych przed walnym zebraniem członków oddziału, więcej informacji na stronie:
https://www.sarp.pl/pokaz/sedziowie_konkursowi_sarp,2803
Rejestracji dokonuje się na stronie: https://www.architektsarp.pl/

Zarząd SARP O/Jelenia Góra, serdecznie zaprasza jego członków do licznej obecności na tym Zebraniu !!!
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu Zarządu i własnym,
Waldemar Więckowski
prezes SARP O/Jelenia Góra