ZAPROSZENIE Architektura i Budownictwo KARPACZ

Z A P R O S Z E N I E
Seminarium DOLNOŚLĄSKIE
ARCHITEKTURA  I  BUDOWNICTWO
KARPACZ 15.05.2019

W ramach seminarium organizator przewiduje:
– wykłady producentów,
– prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań; wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania,
– wykład eksperta nt.: Najczęstsze problemy i nieprawidłowości podczas czynności odbiorowych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Prowadzący: kpt. mgr inż. MICHAŁ JEREMENKO ,  dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze, były pracownik wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze.

Udział w spotkaniu  jest BEZPŁATNY
– wymaga jedynie potwierdzenia uczestnictwa.

ZAPROSZENIE

PROGRAM