[SARP Szczecin]: KONKURS SARP nr 1030 | Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

KONKURS SARP nr 1030 ‼️

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej – https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto):
I Nagroda – 30 000 zł brutto
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 15 000 zł brutto
3 Wyróżnienia – 10 000 zł brutto każde oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

KALENDARIUM KONKURSOWE:
Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022
Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022
Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00)
Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022
Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

link na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=549430090518032&set=a.506663114794730

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie

ADRES:
UL.MARIACKA 10
70-546 SZCZECIN
kom. 665 66 99 75
e-mail: szczecin@sarp.org.pl

Biuro czynne: pon. – pt. 10.00 – 16.00
– środa 13.00 – 19.00

Numer konta SARP O/Szczecin
PeKaO SA I/Oddział Szczecin
06 1240 3813 1111 0000 4375 6562
NIP 8511015805

Architektura & Biznes – 11/2022

>Nowy numer miesięcznika Architektura & Biznes jest udostępniony do bezpłatnego pobrania — nie zwlekajcie! Tematem są domy jednorodzinne!

Link do pobrania: https://www.architekturaibiznes.pl/bezplatne-e-wydanie

Wersja drukowana do kupienia w empik lub na portalu A&B. Numer gęsty, a w nim m.in.:

  • rozmowa Michała Wiśniewskiego z prof. Andrzejem Szczerskim na temat wystawy “Modernizm II RP” w Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Mateusz Zmyślony daje czadu, bo tym razem o pływającym mieście US Navy. wiecie, że to pływające miasto to 200 tyś. ludzi?
  • trochę o projektowaniu w teatrze. z Mileną Czarnik rozmawia Agata Schweiger
  • o nowej mapie kraju prof. Rafał Matyja
  • dyplomy biorące udział w konkursie na Najlepszy Dyplom A&B
  • o domach z fabryki pisze Katarzyna Mikulska, a o domach z materiałów naturalnych Błażej Ciarkowski
  • Alicja Gzowska zajęła się tematem PRu w architekturze
  • temat współpracy architekta z inwestorem
  • felietony
  • i wiele, wiele innych materiałów.

ścigajcie, szerujcie, dzielcie się treścią, komentujcie!

[SARP Warszawa]: Nowe konkursy Oddziału Warszawskiego SARP

Koledzy i koleżanki

W Oddziale Warszawskim SARP wystartowały dwa konkursy organizowane i rekomendowane przez nasz Oddział. Prosimy o przekazanie tej wiadomości poprzez Wasze kanały informacyjne, strony www, media społecznościowe i newslettery waszym członkom i sympatykom.

Z góry dziękujemy


1.  KONKURS SARP NR 1032 architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Szczegółowy Przedmiot i zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Istotne Postanowienia Umowy. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym. Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Konkursie i wymagań określonych przez Organizatora upływa 25 listopada 2022 r. Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 21 listopada 2022 r.

Strona konkursu: konkurs-nac.sarp.warszawa.pl

Info: KONKURS SARP NR 1032 architektoniczny na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie | Oddział Warszawski SARP

2. KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 022/R/2022Muzeum Wojska Polskiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w jednoetapowym realizacyjnym konkursie na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem:  http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach

info: https://sarp.warszawa.pl/konkurs-rekomendowany-przez-sarp-nr-022-r-2022/

Z poważaniem,

Michał WAJNCHOLD
Webmaster

Oddział Warszawski SARP
ul. Foksal 2 , 00-366 Warszawa | e-mail: webmaster@sarp.warszawa.pl | t: 22 826 74 39

[SARP Wrocław]: 10. Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA – MIASTO_SOLIDARNE program

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma zaszczyt zaprosić na 10. edycję Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA pod hasłem MIASTO SOLIDARNE

Z kim i z czym mamy być solidarne i solidarni? W tegorocznej edycji pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija? Holistycznie ujęte wezwanie do solidarności to pretekst do dyskusji o kryzysie uchodźczym, nierównościach społecznych czy nieludzkich użytkownikach miasta. Przyjrzymy się dotychczasowym rozwiązaniom wspierania pracy opiekuńczej, tworzenia miejskich polityk oraz oddolnie inicjowanych miejsc spotkań i wzajemnego wsparcia. Zastanowimy się nad feministycznymi wątkami projektowania oraz elastycznością budynków w zakresie przekształcania ich funkcji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakimi narzędziami w obliczu kryzysów dysponują architektki i architekci.

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem podczas DoFA ’22, m. in. w dniach 18-20 listopada.
Szczegółowy program w załącznikach.

Pliki do pobrania: 
DoFA 22_Miasto solidarne_PROGRAM (1 MB)
DoFA`22_Miasto solidarne_najwazniejsze wydarzenia (328 KB)

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Wrocław
ul. Oławska 21/6
50-123 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw.sarp.org.pl
dofa.pl
facebook.com/DolnoslaskiFestiwalArchitektury
instagram.com/dofa_festiwalarchitektury/

Współorganizator:
Politechnika Wrocławska

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Prezydent Wrocławia

Wsparcie wykładu Tatiany Bilbao:
Wrocławskie Centrum Akademickie

Patronat medialny:
Architektura & Biznes
Radio Wrocław
Radio RAM
Architektura Murator
Kwartalnik RZUT
Autoportret
antyRAMA, StreetCloud
Magazyn Miasta
Notes na 6 Tygodni

Partner główny:
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Partnerzy organizacyjni:
Inne Centrum
Wrocławska Fundacja Filmowa
Wrocławski Instytut Kultury

Złoty sponsor:
Betard Sp. z o.o.

Sponsor:
Hotel Monopol Wrocław / Likus – Hotele i Restauracje

Identyfikacja wizualna DoFA ’22:
NOVIKI (Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki)