[SARP Częstochowa]: Rewitalizacja centrum Myszkowa – konkurs

Konkurs SARP nr 994

Gmina Myszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacjicentrum Myszkowa. W poszukiwaniu centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Miasta młodego, powstałego na początkulat 50. XX wieku poprzez połączenie kilku mniejszych osad. Miasta o bogatej historii gospodarczej.Różne przestrzenie publiczne odznaczają się wyraźnie w jego tkance: skwer, ulica, plac. Ale gdzie jest centrum?

więcej …
http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa