[SARP Poznań]: Konkurs na Muzeum Okręgowe w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłosiło ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Zamawiający i Organizator konkursu oczekują by obiekt nowego Muzeum miał ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym był budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z  miejscem. By stał się znakiem Leszna, ale przy rzetelnym potraktowaniu planowanego  budżetu, z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań energooszczędnych. Obiekt Muzeum  powinien szanować strukturę historyczną budynku Starej Octowni, ale jego nowej części powinny być wykonane ze współczesnych materiałów i we współczesnych technologiach. Obiekt powinien realizować założony program, ale także wskazywać i umożliwiać inne  rozwiązania, wzbogacając możliwości funkcjonalne Muzeum. Powinien być autonomiczną  “rzeźbą”, ale i fragmentem miasta.

Wybrane terminy konkursowe:
– Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  –  do 24 października 2022 r.
– Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r.
– Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.
– Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r.

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN

I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w
trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy
konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne
są na stronie internetowej konkursu: 
http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:
https://epk.sarp.pl