[SARP Wrocław]: Konkurs studialny – ulica Małachowskiego we Wrocławiu

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia, ogłasza KONKURS STUDIALNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI  URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU POKOLEJOWEGO ZLOKALIZOWANEGO WZDŁUŻ ULICY MAŁACHOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

Sąd Konkursowy
– Agata Chmielowska, Miejski Konserwator Zabytków
– Piotr Fokczyński, Architekt Miasta Wrocławia
– Maciej Hawrylak, SARP O/Wrocław – Referent
– Dariusz Herman,  SARP O/Koszalin – Przewodniczący
– Daria Kieżun,  SARP O/Wrocław
– Marta Mnich,  SARP O/Wrocław
– Monika Pec-Święcicka, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  
we Wrocławiu
– Artur Rostocki,  Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k.
– Anna Sroczyńska,  Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
– Mikołaj Smoleński,  SARP O/Wrocław
– Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
– Beata Urbanowicz, Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta  Wrocławia
– Marek Wiśniewski, SARP O/Wrocław

Ważne terminy
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 25 marca 2019 do godz. 16.00
– składanie prac konkursowych: do 07 maja 2019 do godz. 16.00
– publiczne ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa: 21 maja 2019 o godz. 16.00

Regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie SARP O/Wrocław:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/aku-ura-miasta-konkurs-studialny-dot-okolic-ul-malachowskiego