[SARP Szczecin]: KONKURS SARP nr 1030 | Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

KONKURS SARP nr 1030 ‼️

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej – https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto):
I Nagroda – 30 000 zł brutto
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 15 000 zł brutto
3 Wyróżnienia – 10 000 zł brutto każde oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

KALENDARIUM KONKURSOWE:
Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022
Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022
Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00)
Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022
Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

link na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=549430090518032&set=a.506663114794730

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie

ADRES:
UL.MARIACKA 10
70-546 SZCZECIN
kom. 665 66 99 75
e-mail: szczecin@sarp.org.pl

Biuro czynne: pon. – pt. 10.00 – 16.00
– środa 13.00 – 19.00

Numer konta SARP O/Szczecin
PeKaO SA I/Oddział Szczecin
06 1240 3813 1111 0000 4375 6562
NIP 8511015805