[SARP JG]: Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Jelenia Góra

Witamy Koleżanki i Kolegów,

zaplanowane na 22.04.2022 na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Jelenia Góra jako zebranie sprawozdawczo-programowe, z powodu złożonej przez kol. Pawła Orłowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa SARP Oddziału Jelenia Góra w dniu 24.03.2022 i przyjętej w tym dniu tej rezygnacji przez Zarząd Oddziału zaistniała konieczność wyboru nowego prezesa na dalszą część kadencji 2019-2023. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału stwarza taką możliwość rozszerzając swoją formułę, staje się zebraniem sprawozdawczo-programowo-wyborczym i takim go teraz będziemy nazywać.

Z uwagi na ważność decyzji wyboru przyszłego prezesa, Zarząd gorąco zachęca do licznego uczestniczenia w tym zebraniu Członków SARP Oddziału Jelenia Góra. Na czas do wyborów nowego prezesa, Zarząd te obowiązki powierzył wiceprezesowi Waldemarowi Więckowskiemu. Dla członków oddziału którzy w wyżej ustalonym terminie, z różnych powodów nie będą mogli osobiście uczestniczyć w tym zebraniu, przygotowano druk pełnomocnictwa – załączony poniżej. Po wypełnieniu go oraz przekazaniu pełnomocnikowi, daje on nieobecnemu uczestnikowi zebrania możliwość wpływania na losy oddziału.

Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu Zarządu,

Waldemar Więckowski
p. o. prezesa – wiceprezes SARP O. Jelenia Góra

Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 16 kB)