[SARP ZG] “Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” 2019 – eliminacje

Uprzejmie przypominamy o możliwości zgłaszania
realizacji z lat 2018-1019, do tegorocznej edycji wystawy
“Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 10 września 2019 do godz. 14.30. na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:

· Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail
do pracowni
· Nazwę domu
· Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
· Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:

· Plan budynku z ogrodem
· Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
· rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
· przekrój w charakterystycznym miejscu
· 3-4-zdjęcia domu w formacie jpg

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.