[SARP JG]: Spotkanie Noworoczne 2019

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów oraz zaproszonych gości na tradycyjne spotkanie noworoczne Członków Oddziału SARP, które Zarząd Oddziału zaplanował na piątek 18.01.2019 r. w swojej siedzibie przy ul. Wolności 2.

Spotkanie noworoczne poprzedzone będzie prezentacją firmy Schüco, które odbędzie się w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 27 tego samego dnia, tj. 18.01.2019 r. o godz. 17:00, na które serdecznie zaprasza Zarząd SARP Oddziału Jelenia Góra.

Schüco International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Siestrzeń rozwija i sprzedaje: systemy okien, drzwi, fasad, systemy przesuwne oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przeciwsłoneczną. Oprócz tych innowacyjnych produktów przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego specjalista w zakresie powłok budynków oferuje także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym etapie procesu budowlanego – od pomysłu i wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż.

Planowany czas prelekcji od 1 do 1+1/2 godziny.

Po prelekcji uczestnicy potkania noworocznego udają się do siedziby SARP Oddziału Jelenia Góra przy ul. Wolności 2.

Uprzejmoie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o wcześniejsze anonsowanie swojego uczestnictwa w “Spotkaniu Noworocznym 2019”.

Wysokość opłaty uczestnictwa w “Spotkaniu Noworocznym 2019” wynosi 25,00 zł od osoby. Powyższą opłatę można wykonać osobiście w siedzibie SARP-u po wcześniejszym przekazaniu tego zamiaru telefonicznie na nr 697 322 966 do dnia 15.01.2019 r. lub przelewem na konto nr: 52 1750 0012 0000 0000 3778 2898,
w ww terminie z dopiskiem: “Spotkanie Noworoczne 2019”.

Zapraszam i pozdrawiam,
w imieniu własnym i Zarządu
Waldemar Więckowski
prezes SARP O.Jelenia Góra