[SARP JG]: Prezentacja firmy Atlas

W imieniu Zarządu Oddziału SARP i własnym  mam przyjemność zaprosić Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów oraz wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami w architekturze na spotkanie z firmą Atlas Sp. z o.o. w dniu 08.12. 2022 tj. czwartek do siedziby Oddziału przy ul. Wolności 2, na godz.16:30. Celem spotkania jest szkolenie, którego tematem będzie  prezentacja 3 paneli tematycznych tj.:
– 1 panel : ocieplenia – błędy oraz kluczowe parametry,  dobre praktyki projektowania -trwałość rozwiązania.
– 2 panel :  renowacje – analiza stanu budynku oraz kluczowe  parametry i dobre praktyki projektowania.
– 3 panel : rozwiązania tarasowe , balkonowe – błędy i dobre praktyki projektowania oraz kluczowe parametry.
Ze względu na ograniczenia czasowe spotkania, główna część prezentacji  zostanie przeznaczona dla panelu nr 2. Zakres czasu prezentacji  paneli nr 1 i nr 3 będzie wynikał z zainteresowania uczestników szkolenia tymi panelami.  Zarząd Oddziału SARP wraz z firmą Atlas – współorganizatora spotkania, gwarantuje ciekawą i wolną od błędów  wiedzę do stosowania dobrych rozwiązań w praktyce projektowej, zaprezentowanych  na szkoleniu w miłej atmosferze. Dla pokrzepienia ciała, zapewniamy smaczne kanapki i napoje. Zarząd Oddziału SARP Jelenia Góra serdecznie zaprasza i prosi Koleżanki i Kolegów o liczne uczestnictwo w tym szkoleniu – ostatnie w 2022 roku.
 
W imieniu Zarządu Oddziału i własnym 
Waldemar Więckowski
prezes SARP O. Jelenia Góra
 
 

[SARP Szczecin]: KONKURS SARP NR 1033 | KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE

 
22 listopada Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ZUT we współpracy ze szczecińskim Oddziałem SARP ogłosił KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE, który zostanie wybudowany w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia. W nowym budynku znajdą się ultranowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze, czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się TU: https://konkurswi.zut.edu.pl/
oraz TU: https://epk.
 
17.11.2022 – Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
22.11.2022 – Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową)
do dnia 16.01.2023 r.(do godziny 15:00) – Termin ostateczny składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora
do dnia 26.01.2023 r. – Termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
do dnia 07.04.2023 r. – Oczekiwany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych
do dnia 18.04.2023 r.(wtorek – do godziny 15:00) – Termin ostateczny składania Prac Konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej, należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).
do dnia 28.04.2023 r. (piątek) – Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymanych ocenach Prac Konkursowych wraz z podaniem informacji wymaganych w art. 354 Ustawy PZP, poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
 
link o konkursie na FB:
 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

[SARP Szczecin]: KONKURS SARP nr 1030 | Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

KONKURS SARP nr 1030 ‼️

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej – https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto):
I Nagroda – 30 000 zł brutto
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 15 000 zł brutto
3 Wyróżnienia – 10 000 zł brutto każde oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

KALENDARIUM KONKURSOWE:
Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022
Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022
Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00)
Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022
Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

link na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=549430090518032&set=a.506663114794730

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie

ADRES:
UL.MARIACKA 10
70-546 SZCZECIN
kom. 665 66 99 75
e-mail: szczecin@sarp.org.pl

Biuro czynne: pon. – pt. 10.00 – 16.00
– środa 13.00 – 19.00

Numer konta SARP O/Szczecin
PeKaO SA I/Oddział Szczecin
06 1240 3813 1111 0000 4375 6562
NIP 8511015805